جمعه, 22 آذر 1398

گونه شناسی معماری مساکن منطقه سیستان

گونه شناسی معماری مساکن منطقه سیستان

حسنعلی رخشانی

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.

بررسی ظرفیت ها و ارزشمندیهای اکوتوریستی منطقه سیستان

بررسی ظرفیت ها و ارزشمندیهای اکوتوریستی منطقه سیستان

حمید اکاتی

 

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.

تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری اراضی حاشیه شمالی شهر زابل

تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری اراضی حاشیه شمالی شهر زابل و تاثیر آن بر مناطق روستایی

دکتر غلامرضا میری

 

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.

بررسی جایگاه گردشگری اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

بررسی جایگاه گردشگری اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

علی محمد مظفری و حسن محمدی احمد آبادی

 

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.

جاذبه های گردشگری شهرستان زابل، امکانات و محدودیت ها

جاذبه های گردشگری شهرستان زابل، امکانات و محدودیت ها با استفاده از مدل (swot)

دکتر معصومه حافظ رضا زاده

 

 

 

لطفا روی لینک دانلود کلیک کنید.

شما اینجا هستید: Home مقالات