چهارشنبه, 09 بهمن 1398

آثارباستانی سیستان(زابل)

آتشکده کرکو

موقعیت جغرافیایی  (آتشکده کرکو )

این اثر هم اینک دربخش میانکنگی ودرکیلومتر 30جاده زابل به دوستمحمدخان قرارگرفته.درخصوص وجه تسمیه این اثر آکاهی درستی دردست نیست درشاهنامه کرکوی سه بارنام برده شده ونام پهلوانی از خاندان سام است. محققان ومستشاران بسیاری از این اثر بازدید کرده اند از آن جمله کلنل ییت درسال 1894میلادی ،پرسی سایکس  در1899میلادی که به دیده وی این اثر پایتخت ومعبد کیانیان بوده ودرسال 1905 جورج پیتر تیت افسر نقشه بردار گروه حکمیت گلد اسمیت  بررسیهای دقیق واطلاعات بیشتری  درخصوص مشخصات معماری اثر بدست میدهد.علاوه براین کرکو از دیدجغرافیا نویسان سده های نخستین اسلامی نیز پنهان نمانده ابن خرداد به در1100سال قبل کرکویه رادرفهرست شهرهای سیستان آورده است  .یاقوت حموی می نویسد:...درشمال زرنگ قراردارد آتشگاهی برپاست که نزد زرتشتیان محترم ومقدس بود ودرنزد مردمش چنین مشهور بود که رستم گنبد آتشکده را ساخته است.کتاب تاریخ سیستان کرکوی رامعبد جای گرشاسپ دانسته  درسنت زرتشتیان گرشاسپ جهان پهلوان ایران پسر اثرط یکی از جاودانهاست که بدلیل اهانت به آتش بخواب ابدی فرورفته ودرروایت پایان گیتی به همراه سوشیانت کمر به آبادنی ایران زمین خواهند بست

 

.بناهای موجود برروی تپه به جز یک دیواره آجری هیچکدام به پیشینه طلایی آن پیوند ندارند.تمامی این بناها باز مانده دوره قاجار این سویند ونماینده معماری وهنر دوره معاصر سیستان به شمار می روند.درمجموعه اتاقهای برجای مانده از دوران قاجار -پهلوی یک اتاق با تزیینات گل بری وجود دارد که دراین دوره تنها نمونه درنوع خود می باشد که با همکاری گروه مرمت دانشگاه زابل اقدامات حفاظتی اولیه روی آنها انجام گرفته است.

 

 


 

 

 

اين اثر بقاياي يك آتشكده دوره ساساني ات و در روستاي كركو از توابع شهرستا ن زابل قرار دارد. بو المويد در كتاب گرشاسپ آورده است معبد جاي گرشاسپ بودو او را دعا مستجاب بود به روزگار او ، و او فرمان يافت ، مردمان هم به اميد بركات آنجا جمع مي شدند و دعا مي كردند و حاجتشان را از ايزد تعلي خواستار  بودند و حتي كيخسرو لباس مخصوص را مي پو شيد

 

و دعا مي خواند و( ايزد تعالي آنجا را روشنايي بر آمد برابر تاريكي ، تاريكي ناچيز گشت و كيخسرو و رستم به پاي قلعه شدند و به منجيق آتش انداختند و آن انبارها همه آتش گرفت چندين ساله نهاده ، و آن قلعه بسوخت و افراسياب به جادويي از آنجا بگريخت و ديگر كسان بسوختند و قلعه ويران شد . پس كيخسرو اين بار به يك نيمه آن شادستان بكرد و آتشگاه كركويه و آن آتش گويند آن است آن روشنايي كه فراديد و گيركان چنين گويند كه هوش گرشاسپ است و حجت آرند )

 

بر اساس مدارك موجود ار زرتشتيان اين آتش كده داراي جايگاه ويژه اي بوده و از آتش اين آتشكده براي استفاده در مراسم مذهبي و روشن نگه داشتن در ديگكر آتشكده ها استفاده مي نمودند

 

از بقاياي اين اثر مذهبي تاريخ تنها ازاره يك ظلع از ديوار بر فراز تپه كركو در مركز روستا بجا مانده و نمونه اي از آجر ابعاد نسبتاً بزرگ 6×59 ×74 سانتي متر است كه در موزه زاهدان نگهداري مي شود اين نمونه به جاي مانده از آتشكده نشانه مصالح معماري دوران ساساني در اين منطقه است   

 

 

 

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home آثار آتشکده کرکو