آثارباستانی سیستان(زابل)

تصاویر زیبا از چاه نیمه های سیستان

در جنوب شرق دشت سيستان و در حوالي ورودي رودخانه هيرمند از افغانستان به سيستان گوداليهاي طبيعي بزرگي وجود دارد كه به چاه نيمه ها ی سيستان معروفند در مواقع پر آبي هيرمند چاه نيمه ها نيز پر آبند. در مواقع خشكسالي تنها مخازن طبيعي هستند كه ميتوان در مواجهه با خشكسالي به آن تكيه كرد. آب شرب كشاورزي و ساير مصارف مردم سيستان از آن تامين ميشود حجم ذخيره آب در آن حدود 700 ميليون متر مكعب و آب قابل استحصال از آن حدود 350 ميليون متر مكعب ميباشدمجتمع بزرگ فرهنگی و پژوهشی چاه نیمه که بیش از 500 هکتار وسعت دارد زمینه های کاربردی، پژوهشی و تحقیق را برای استادان ودانشجویان فراهم آورده است.این مجتمع که در فهرست بزرگترین اردوگاههای فرهنگی کشور قرار دارد با دارا بودن سواحل زیبا ، فضای مشجر ، نخلستانها، مزارع، باغات زیتون، پسته و نخلستان و موزه تاریخ طبیعی تنها باغ وحش تحقیقاتی مصوب کشور است .پرورش حیوانات غیر مرسوم از جمله شتر مرغ و گلخانه های گل و گیاهان مختلف مکان تفریحی جاذب و باغ وحشی متنوع از گونه های جانوری را تشکیل داده است که همه ساله در ایام نوروز پذیرای گردشگران می باشد