نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

جلسه شورای نامگذاری معابر شهرستان زابل

 

شورای نامگذاری معابر شهرستان زابل روز چهارشنبه (1اردیبهشت ماه 95) با حضور مهندس ناظری معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل و رییس شورای نامگذاری،شهردار و منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر زابل و سایر اعضای این شورا در محل شورای اسلامی شهر زابل تشکیل گردید.

در این جلسه با توجه به درخواست های مردمی و ادارات،پس از بحث و بررسی و تبادل نظر ، برای بیش از 30 معبر و خیابان، میدان ، پارک و بوستان سطح شهر ،اسامی برگرفته از نام شهدا، مفاخر و اسطورهای سیستانی و متناسب با فرهنگ و تمدن مردم سیستان انتخاب گردید.

 اسامی و عناوینی مانند:

 

بزرگراه خلیج فارس ، میدان عیاران ، میدان سورنا ،میدان فردوسی ، خیابان شهید حسابی ، خیابان شهید هراتی، میدان مشاهیر ، میدان 19 بهمن ، خیابان استاد عمرانی ، خیابان پروفسور شیخ نژاد  ، بوستان پلپلاسی ،پارک چغک و ...