نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

نشست خبری رئيس دانشگاه علوم پزشكي زابل با اصحاب رسانه

دکتر علی اکبر نصیری رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت : ساختمان مرکز تنفسی با زیر بنای 5000 متر مربع در سه طبقه بالای پنجاه درصد پیشرف کاری دارد و امیدواریم با همین وضعیت کاری تا پایان سال جاری به اتمام برسد و سال آینده شاهد افتتاح آن باشیم . وی افزود :مرکز درمان سل که توسط خیرین سلامت در حال تکمیل می باشد در دی ماه 1393  سال گذشته توسط وزیر محترم بهداشت کلنگ زنی شد و این ساختمان نیز تا پایان سال به اتمام می رسد .

 

همچنین ساختمان و تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی با پیشرفت کاری نود و پنج درصد در تیرماه سال جاری قابل افتتاح است و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده همچنین نیروی انسانی آن سال گذشته جذب گردید که به یاری خدا در تیر سال جاری به بهره برداری می رسد و اولین بخش سوختگی با امکانات کافی خواهد بود .