نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

برگزاری دومین همایش جشن رستم زادگان+تصاویر

شب گذشته دومین همایش جشن رستم زادگان باهدف تجلیل ازورزشکاران سیستانی درسال ۹۴ باحضورمعاون فرماندارزابل ، معاون فرهنگی دانشگاه ملی ،شهردارزابل وباهمت بسیاری ازادارات وسازمانهای شهرستانهای منطقه سیستان وجمعی ازدلسوزان درسالن آمفی تئاتردانشگاه زابل برگزارگردید

این مراسم باتلاشهای پربارمهندس یونس دهمرده  فعال فرهنگی ورسانه ای وجوان مطالبه گرسیستانی وهمت بسیاری ازدوستان ایشان برای دومین سال پیاپی برگزارشد.

 

 

کیانوش نادریان

حسین نظری جهانتیغی

علی فیروزکوهی

ساناز شهنوازی