نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

عبد الحسین فرزاد

عبد الحسین فرزاد مترجم، پژوهشگر، مدرس، محقق، فرهنگ نویس، منتقد و شاعر ایرانی به سال 1329 در زاهدان چشم به جهان گشود.

پس از دریافت دیپلم به تهران رفت. لیسانس ادبیات فارسی را از دانشگاه تربیت معلم و فوق لیسانس را از دانشگاه شهید بهشتی گرفت.

آن گاه وارد دانشگاه تهران شد و از محضر دکتر عبدالحسین زرین کوب، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، دکتر محمدجعفر محجوب، دکتر جعفر شعار، دکتر محسن ابوالقاسمی و دکتر محمدجواد مشکور بهره برد تا این که موفق به دریافت دکترای زبان و ادبیات فارسی شد.

او با دکتر منیره احمد سلطانی متولد 1331 مولف و مصحح ازدواج کرد.

دکترعبدالحسین فرزاد هم اکنون با رتبه دانشیار عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اس ت و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب نیز تدریس می کند. مقالات او در نشریات فرهنگ، کیهان فرهنگی، کتاب ماه ادبیات و فلسفه و آفاق الحضارة الاسلامیة به چاپ رسیده اند.

تخصص دکتر فرزاد نقد است ولی آثاری را به زبان عربی نگاشته و آثاری را نیز از عربی به فارسی ترجمه کرده است. ازجمله شش مجموعه از اشعار خانم غادة السمان شاعر سوری را به فارسی بازگردانده و به چاپ رسانده است.

دکترفرزاد خود شاعر است و درنتیجه از پس ترجمه اشعار شاعران به خوبی برآمده است. ترجمه های او افزون بر دقت و مطابقت با اصل، از زیبایی و آهنگ ویژهای برخوردارند.

فرزاد نخستین کسی است که اشعار غاده السمان را به زبان فارسی ترجمه کرد و او را به فارسی زبانان شناساند.

او معتقد است اشعار خانم السمان پختگی و ابعاد روشنفکرانه دارد و با خوانش اشعار او خواننده گمان می کند فروغ فرخزاد عرب را بازیافته است.

آثار و داستان های خانم السمان به زبان های زیادی ترجمه شده ولی نخستین بار اشعار او به زبان فارسی ترجمه شد، و در واقع فارسی زبانان راز اصلی او را کشف کردند و وی را به عنوان شاعر معاصر شناسایی کردند.

از آثار او است:

ترجمه شعر، زن وانقلاب از نزار قبانی، تهران: امیرکبیر، 1364.

ترجمه فلسطین و شعر معاصر عرب از خالد سلیمان، ترجمه با همکاری شهره باقری. تهران: چشمه، 1376.

دربند کردن رنگین کمان، ترجمه اعتقال قوس قزح از غادة السمان. تهران: نقره، 1368 / چاپ دوم: تهران: چشمه، 1378؛ چاپ سوم: تهران: چشمه، 1383؛ چاپ چهارم تهران: چشمه، 1385. نخستین اثر غاده السمان که به زبان فارسی ترجمه شد.

ترجمه رسائل الحنین الی الیاسمین از غادة السمان، با نام غمنامه ای برای یاسمن ها، تهران: چشمه، چاپ اول 1377، چاپ دوم 1385.

رقص با جغد، ترجمه الرقص مع البوم از غاده السمان، تهران: چشمه، 1389.

معشوق مجازی ترجمه الحبیب الافتراضی و لا شی ء یسقط کل شی ء! از غاده السمان چشمه، تهران، 1389. آخرین اثری است که از السمان به فارسی ترجمه شده.

ترجمه رویا و کابوس؛ شعر پویای معاصر عرب از بدر شاکر السیاب و دیگران. تهران: مروارید، چاپ اول، 1380.

ترجمه با نام زنی عاشق در میان دوات از غادة السمان. تهران: چشمه، چاپ اول 1380 / چاپ چهارم 1387.

ابدیت، لحظه عشق، ترجمه الابدیة لحظة حب از غادة السمان. تهران: چشمه چاپ اول 1383.

غزالانی در میان خلایق؛ گزیده عاشقانه های کلاسیک عرب، از امرو القیس و دیگران. تهران: مروارید، چاپ اول 1385.

زندگی، عشق و افتخار (گزیده اشعار مایکل بالارد - شاعر ضد جنگ معاصر آمریکا). با همکاری دکتر میترا احمد سلطانی، تهران: روزگار.

آوای غژک (دفتر شعر). تهران: ارغنون، چاپ اول 1372.

درباره نقد ادبی. تهران: قطره، چاپ اول 1378. چاپ دوم 1378. چاپ سوم 1379. چاپ چهارم 1381.

منوچهری (نقد و پژوهش با نمونه اشعار). تهران: آتیه. 1376.

قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1376.

المنهج فی تاریخ الادب العربی (تاریخ ادبیات عرب به عربی). با همکاری استاد دکتر جعفر شعار. تهران: علمی. 1371. تهران: سخن، 1374. چاپ دوم 1377. چاپ سوم 1379.

تاریخ فرهنگ و ادب عربی (به عربی). تهران: دانشگاه پیام نور، 1374.

مناهج الادب العربی، تهران: علمی، 1381.

المنهج (نثر و شعر عربی). با همکاری استاد دکتر جعفر شعار. تهران: سخن، چاپ اول 1372. چاپ دوم 1375. چاپ سوم 1381.

برگزیده الرساله القشیریه، تهران، 1382.

المنهج فی الشعر. با همکاری استاد دکتر جعفر شعار. تهران: علمی. 1371.

المعجم المفهرس لالفاظ الحادیث عن الکتب الاربعه، با گروهی از پژوهشگران)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1370 تا 1379، چهار جلد.

تاریخ ادبیات جهان 1 و 2. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی (آموزش و پرورش). 1379.

ترجمه از عربی به فارسی. متن درسی برای رشته الهیات. تهران: دانشگاه پیام نور. 1374.

ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی (2). تهران: پیام نور، 1381.

ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی (1). تهران: پیام نور، 1379 / چاپ پنجم 1381.

گزینه اخلاق ناصری. با شرح و تحریر به زبان ساده. تهران: قطره. 1373. چاپ دوم 1375.

قاموس (فرهنگ فارسی به فارسی). با همکاری گروهی از استادان. تهران: بنیاد قرآن، 1364.

و شماری از مقالات:

گفت و گو درباره ابوالعلا و خیام، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 31، اردیبهشت 1379، ص 4 تا 7.

واقعیه الملحمیه، آفاق الحضاره الاسلامیه، سال دهم، رجب 1423، ص 281 تا 293.

ترجمه امام علی (ع) و شعر اثر یحیی وهب جبوری، کیهان فرهنگی، ش 27، خرداد 1365، ص 23 تا 25. تجدید چاپ در کیهان هوایی، مرداد 1365، ش 687، صص 18 و 30.

عجالة فی العرفان الایرانی، آفاق الحضارة الاسلامیه، رجب 1424، ش 12، صص 359 - 362.

پاسخ به سه پرسش پیرامون متون نثر صوفیه، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 34، مرداد 1379، صص 56 تا 57.

جهان فانی در چند تمثیل عرفانی، مجله فرهنگ، تیر 1382، ش 46 و 47، صص 217 تا 224.

 

فهرست منابع:

کتاب شناسی ملی ایران.

سایت آی کتاب.

طهماسبی، زهرا، معرفی در بند کردن رنگین کمان ترجمه دکتر فرزاد. روزنامه ایران، 21 مهر 1384، شماره 3280، 21 مهر 1384.

نیم روز سوخته: وبلاگ دکتر عبدالحسین فرزاد.

فهرست مقالات فارسی، ایرج افشار.

 

 

منبع : http://ispahan.persianblog.ir/post/1330