نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

علی اصغر میرشکاری

علي اصغر ميرشكاري متولد زابل فرزند غلام حسين و سكينه و متولد1/1/1340
داراي ديپلم اقتصاد اجتماعي ليسانس علوم سياسي و فوق ليسانس مديريت دولتي
سوابق مسئوليت:

1-مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
زهك

.2-مسئوول روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان
زابل

.3-مسئول بسيج مستضعفين شهرستان زابل وابسته به سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي.

4-مسئوول بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان سيستان و
بلوچستان و عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران استان سيستان و
بلوچستان

.5-معاون امور استان ها(معاونت نواحي) بسيج مستضعفين كل كشور
6-فرماندار شهرستان زابل.

7-مشاور استاندار سيستان وبلوچستان.

8-فرماندارشهرستان چابهار.

9-فرماندار شهرستان ايرانشهر.

10-فرماندار شهرستان زابل
(براي بار دوم).

11- كارشناس ارشد مطالعات اجتماعي استانداري سيستان و
بلوچستان.

12-كارشناس مسئوول بودجه امنيتي وزارت كشور.

13-كارشناس ارشد
مطالعات امنيتي شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق كشور شامل استان هاي
خراسان رضوي خراسان جنوبي هرمزگان و سيستان و بلوچستان.

14- كارشناس خبره
مطالعات امنيتي شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق كشور شامل استان هاي
خراسان رضوي خراسان جنوبي كرمان هرمزگان و سيستان و بلوچستان.

15- عضوكميته امنيتي تدوين برنامه پنجم توسعه و فرهنگي اجتماعي كشور.

16- نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده 100قانون شهرداري ها در شهرهاي زابل چابهار
ايرانشهر كنارك بمپور و زهك.

17- عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
سيستان و بلوچستان


18-.رييس شوراي كشاورزي شهرستان هاي زابل چابهار و ايرانشهر.

19-رييس شوراي صنعت و معدن شهرستان هاي زابل چابهار و ايرانشهر.

20-رييس شوراي آموزش و پرورش در شهرستان هاي زابل
چابهار و ايرانشهر.

21-رييس كميته برنامه ريزي شهرستان هاي زابل چابهار و ايرانشهر.

22- رييس شوراي بهداشت شهرستان هاي زابل چابهار و ايرانشهر

23- رييس شوراي اشتغال شهرستان هاي زابل چابهار و ايرانشهر

24-دبير كميسيون حقوقي و رسيدگي به شكايات شوراي عالي
كارشناسان رسمي دادگستري(كماكان ادامه دارد).و

25-عضو منتخب كميته تخصصي نظام پيشنهاد هاي وزارت كشور


سوبق علمي و مطالعاتي:

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر

2-تدريس در مركز آموزش ولايت
ايرانشهر وابسته به دانشگاه سيستان و بلوچستان.

3-تدريس در مركز آموزش مديريت دولتي ايرانشهر

4- تدريس در مركز آموزش مديريت دولتي زاهدان.

5-تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زابل.

6-تدريس در دانشگاه آزاداسلامي واحد زاهدان.

7-مقاله حادثه كربلا به روايت آمار محل انتشار مجله  علمي تخصصي و فني دوماهنامه كارشناس وابسنه به شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري

مقالات
1- مديريت زمان محل انتشار نشريه دو ماهنامه كارشناس.

2-تاملي بر حقوق شهروندي در چند نظام مختلف جهان محل انتشار نشريه دو ماهنامه كارشناس.

3-نگاهي به برنامه چهارم توسعه اجتماعي و فرهنگي.

5-ويراستار مجله دو
ماهنامه كارشناس هنوز ادامه دارد

 

دوره هاي و گواهينامه هاي دريافتي

1-مديريت زمان.2-مديريت استراتزيك.3-مديريت خلاق و بهره وري.4-نقش منابع
انساني در تغيير و تحول.5-مديريت بحران.6-شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي
ذهني.