نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

امین الله سرابندی

 

در سال 1324 در زابل متولد شد. وی اولین داستانش را در خردادماه 1347 با نام «ایست بازرسی» در مجله ی فردوسی به چاپ رسانید و پس از آن نیز همکاری با مجله ی فردوسی ادامه یافت. در سال 1350 کتاب «ما هنوز در راهیم» را به چاپ رساند که پیش از توزیع، توقیف و خمیر شد. همین کتاب در سال 1358 با تیراژ ده هزار نسخه به چاپ رسید و برنده ی بهترین کتاب سال شد. در سال 1360 کتاب «در ادامه راه» در سال 1374 کتاب «تگ سوخته» در سال 1385 کتاب «نوروز در نیمروز» و در سال 1387 کتاب «سیستان در واپسین سال های حکومت نادر» از وی منتشر شد. استاد سرابندی کتاب های سال سرخ، مویه های بی پایان سرزمین من و سیستان و مسئله ارضی را در دست انتشار دارد.


استاد سرابندی علاوه بر داستان نویسی در عرصه ی مطبوعات نیز حضوری موثر داشته است. در سال 1378 قائم مقام و سردبیر روزنامه روزدرآ، سال 1379 سردبیر ماهنامه گل گز، سال 1380 سردبیر روزنامه هیرمند و سال 1384 سردبیری ندای هیرمند در کارنامه ی وی به چشم می خورد.
امین اله سرابندی در پژوهش و نگارش چند فیلم مستند از جمله کناره های کویر و سفر به مکران با تلویزیون همکاری داشته است.