یکشنبه, 10 فروردين 1399

نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

خانم دکتر حلیمه عالی

 

 

 

نام : حلیمه

 

نام خانوادگی : عالی

 

محل تولد : زابل

 

تاریخ تولد : 1349

 

تاریخ اخذ مدرک دیپلم :1366

 

رشته مدرک دیپلم : علوم تجربی

 

قبولی در رشته پزشکی با سهمیه انتخابی منطقه 3 : 1367

 

اخذ مدرک دکتری  پزشکی عمومی : 1374

 

تخصص : 1377

 

مقالات :

 

- مقایسه متمرکز مرکز درمان بیماران مارگزیده و غیر متمرکز

 

- مقایسه کشت شیره معده با balدربیماران مشکوک به سل با اسمیر خلط منفی

 

سمت ها :

 

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

- نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

شما اینجا هستید: Home نام آوران خانم دکتر حلیمه عالی