چهارشنبه, 13 فروردين 1399

نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

سید محمد تقی حسینی طباطبایی

 


متولد 5.10/1338 زابل

دیپلم طبیعی 1356 

پزشکی عمومی 1365

تخصص اطفال 1368

فوق تخصص کلیه اطفال1374

در حال حاضر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ریاست بیمارستان امام حسین

سوابق اجرایی:

ریاست بیمارستان اطفال 1 سال

- معاونت درمان دانشگاه 2 سال

 ریاست نظام پزشکی استان سیستان و بلوچستان 4 سال

 ریاست دانشکده پزشکی زاهدان 3 سال

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 8 سال

شما اینجا هستید: Home نام آوران سید محمد تقی حسینی طباطبایی