دوشنبه, 11 فروردين 1399

نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

حيدرعلی شايانفر 

 معاون هماهنگي   و مديركل هيات مميزه مركزي  دانشگاه ازاد اسلامي 

 

 

سوابق علمي:

لیسانس:دانشگاه علم و صنعت ایران

فوق لیسانس: دانشگاه ایالتی وین، آمریکا، 1358

دکتری: دانشگاه ایالتیمیشیگان، آمریکا، 1361علاقه‌مندی‌ها:

1.       شبیه‌سازی دینامیکی بلندمدت سیستم های قدرت

2.       روش مدال برای طراحی معادل های دینامیکی کاهش یافته سیستم های قدرت

3.       مدل دینامیکی بار برای مطالعه پایداری دینامیکی سیستم‌های قدرت

4.       مطالعات رویت شوندگی در سیستم‌های قدرت

5.       سقوط ولتاژ در شبکه‌های سیستم‌های قدرت

6.       كاربرد هوش مصنوعی در سیستم‌های قدرت

7.       تخمین حالت در سیستم‌های قدرت

8.       كاربرد شبکه‌های عصبی در شبکه‌های توزیع برای بهبود پروفیل ولتاژ

9.       مدل دینامیکی انرژی الکتریکی

10.   كنترل بار فركانس در سيستم‌هاي قدرت تجديدساختارشده

11.   كاربرد ادوات FACTSدر سيستم‌هاي قدرت الكتريكی

12.   قیمت‌گذاری توان راکتیو در سیستم‌های تجدیدساختارشده

13.    شبكه‌هاي هوشمند

14.    ريز شبكه‌ها

 

 

سوابق تدريس:

1.       اندازه گیری الکتریکی

2.       مدارهای الکتریکی I و II 

3.       بررسی سیستم‌های قدرت I و II 

4.      سیگنال و سیستم

5.      مبانی مهندسی برق Iو II 

6.      مدارهای جریان متناوب

7.      طراحی خطوط انتقال نیرو

8.      توزیع انرژی الکتریکی

9.      اصول کنترل مدرن

10.  کنترل فرایندهای اتفاقی

11.  كنترل دیجیتالی

12.  كنترل بهینه

13.  دینامیک سیستم‌های قدرت

14.  تئوري جامع ماشين‌هاي الكتريكي

 

مقالات علمی چاپ شده:

جمعاً تعداد464 مقاله به شرح زير:

الف ) مقالات انگليسی

تاكنون جمعاً تعداد 353 مقاله انگليسي به شرح زير چاپ شده است:

الف 1) 185 مقالهانگليسي در مجلات معتبر علمي و بين‌المللي (مقالات10 تا 194 جدول شماره 7)

الف 2) 168 مقاله انگليسي در كنفرانس‌هاي علمي و بين‌المللي (مقالات 297 تا 464 جدول شماره 8)

ب) مقالات فارسي

تاكنون جمعا تعداد 111 مقاله فارسي به شرح زير چاپ شده است:

ب 1) 9  مقاله فارسي در مجلات معتبر علمي و بين‌المللي (مقالات 1 تا 9 در جدول شماره 7)

ب 2) 102 مقاله فارسي در كنفرانس‌هاي علمي و بين‌المللي (مقالات 195 تا 296 جدول شماره 8)

 

 پروژه‌ها:

 طرح‌هاي پژوهشی دانشگاهی:

1.              پدیده ديناميک بلندمدت سيستم‌های قدرت، سال 1369.

2.              رويت‌پذيری سيستم‌هاي قدرت به روش RCD، سال 1376.

3.              عملكرد سال 1378 (واحدها/ حوزه‌ها)، سال 1379.

4.              ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه به منظور توسعه مدیریت، سال 1380.

5.            گزارش علمي كارگاه آموزشي عملكرد واحد/ حوزه در دانشگاه علم و صنعت ايران، سال 1380.

6.             روش‌های جدید در کنترل، پایداری و میراسازی نوسانات سیستم‌های قدرت، سال 1380.   

7.              کاربرد جبران کننده‌ها در سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی، سال 1383.

8.               طرح جامع نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي، سال 1384.

9.              كنترل بار فركانس در سيستم‌هاي قدرت، سال 1385.

10.         طراحي و تحليل بازار ذخيره در محيط رقابتي صنعت برق، سال 1385.

11.                                                                                                                               برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از PSOدر سیستم قدرت تجدیدساختاریافته، سال 1386.     

12.                                                                                                                      توسعه بازار توان راکتیو در سیستم‌های تجدیدساختارشده با در نظرگرفتن ملاحظات   

      فنی و اقتصادی در قیمت‌گذاری توان راکتیو، سال 1386.

13.         کنترل خودکار تولید با کنترل مقاوم H2/H  ممزوج با لحاظ‌کردن ذخیره‌کننده

       انرژی ابررسانا، سال 1386.

 

14.         کنترل‌کننده هیبرید فازیPSOیکپارچه پخش توان برای بهبود پایداری سیستم

      قدرت، سال 1387.

15.         تعيين مكان و اندازه بهينه ادوات FACTSبراي بهبود قابليت اطمينان در سيستم‌هاي

      توزيع، سال 1387.

16.         كنترل خودكار توليد فازي مبتني بر الگوريتم PSOدر سيستم‌هاي قدرت

      تجديد ساختار يافته با وجود SEMS، سال 1388.

17.         طراحي كنترل‌كننده ميراگر براي UPFCبر اساس تابع هدف چندگانه با استفاده از

     الگوريتم بهينه‌سازي اجتماع ذرات، سال 1388.

18.         برنامه‌ريزي تصادفي بازارهاي همزمان انرژي،‌ سال 1388.

19.         مديريت تراكم در بازارهاي برق با در نظرگرفتن پايداري ولتاژ و زاويه، سال 1389.

20.         طراحي و هماهنگي حلقه‌هاي كنترلي ميراكننده نوسانات محلي و بين‌ناحيه‌اي در

     سيستم‌هاي قدرت در حضور توربين‌هاي بادي سرعت متغير، سال 1389.

21.         طراحي كنترل‌كننده بار فركانس PID با در نظرگيري نامعيني‌ها در سيستم قدرت

      با استفاده از الگوريتمHMBOسال 1389.

22.         طراحي كنترل‌كننده ميرايي TCSCبا استفاده از الگوريتم PSOθ، سال 1389.

23.         طراحي پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از روش الگوريتم كلوني زنبور عسل، سال

      1390.

24.         طراحي كنترل‌كننده فازي موازي توزيع‌شده براي كنترل بار فركانس در سيستم قدرت

      به‌هم‌پيوسته، سال 1390.

25.         برنامه‌ريزي تصادفي واحدهاي ابي و حرارتي با در نظر گرفتن قيود امنيت استاتيكي

      سيستم قدرت در محيط تجديدساختاريافته، سال 1391.

26.         استفاده از روش تجزيه بندرز براي مديريت تراكم در بازارهاي تركيبي برق، سال 1391.

27.     بهره‌برداري ريزشبكه‌ها به صورت متمركز در جهت حفظ امنيت شبكه‌هاي توزيع با در
      نظرگرفتن قيود اقتصادي، سال 1392.

 

 

رساله‌های دکتری، پايان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و پروژه‌های کارشناسی:

استاد راهنماي 179 رساله دکتری، پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ارشد و پروژه کارشناسی پايان‌يافته:

الف) پروژه‌های کارشناسی:

تعداد 50 پروژه کارشناسی تاکنون به عنوان استاد راهنما هدایت شده است (پیوست1).

ب ) پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد:

تعداد 107 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد تاکنون به عنوان استاد راهنما هدایت شده است (پیوست 2).

ج ) رساله‌های دکتري:

تعداد 22 رساله دکتری پايان‌يافته تاکنون به عنوان استاد راهنما هدایت شده است (پیوست 3).

رساله‌هاي دكتري، پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد به‌عنوان مشاور يا داور به تعداد 222:

الف) پايان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد:

تعداد 169 پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد به‌عنوان استاد مشاور يا داور (پيوست 4).

ب) رساله‌هاي دكتري:

تعداد 53 رساله دكتري به‌عنوان استاد مشاور يا داور (پيوست 5)

 

فعاليت‌های صنعتي:

پروژه‌هاي صنعتي انجام شده:

1.       تجدید آرايش شبکه‌هاي توزيع الکتريکي جهت کاهش تلفات اکتيو، وزارت نيرو- برق فارس، سال 1376.

2.    جايابي بهينه فيلترهاي فعال (APLC) چندگانه به منظور کمينه‌سازي اعوجاج هارمونيکي ولتاژ در شبکه‌هاي قدرت، وزارت نيرو- برق فارس، سال 1379.

3.       کاربرد شبکه‌های عصبی در ارزیابی درجه امنیت استاتیکی ولتاژ سیستم‌های قدرت، شبکه برق منطقه‌ای فارس، سال 1379.

4.       مدل ديناميکي تقاضاي انرژي الكتريكي و تاثير استانداردهاي مصرف انرژي بر آن، وزارت نيرو-معاونت انرژي، سال 1379

5.       بهینه‌سازی مصرف انرژی در یخچال­های صنعتی، وزارت نیرو معاونت انرژی، سال 1383.

6.       تدوين معيارهاي مصرف و استاندارد انرژي در صنعت روغن، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، سال 1387.

7.       امكان‌سنجي استفاده از باگاس براي توليد انرژي، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، سال 1387.

8.       تدوين راهنماي فعاليت مديريت انرژي در صنايع، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، سال 1387.

9.       بهينه‌سازي شبكه برق واحد احياي 2، شركت فولاد خوزستان، سال 1387.

10.  Operations Model for Utilities Using Wind Generator Arrays, Final Report to U.S. Department of Energy, Under  Contract COO- 23168-80/1, November 1980.

11.  Operations Model for Utilities Using Wind Generator Arrays, Executive Summary to U.S. Department of Energy, Under Contract DE- AC02- 79ET23168, May 1981.       

12.  Optimal Aggregation of Electric Power System Dynamic Models, Dynamic Model, Division of Engineering Research Report, MichiganStateUniversity, August 1982.

13. Power System Operation with Wind Arrays, Final Report to U. S.
 Department of Energy, Under Contract W-7405- ENG-26, ORNL-
 DOEJanuary 1983.

 

جزوات درسی:

تألیف و تدوین 7 جزوه درسی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری:

1.      اصول کنترل مدرن، سال 1380 كه تاكنون حدود 24 بار تجديدچاپ شده است.

2.      دینامیک سیستم‌های قدرت، سال 1380

3.      کاربرد نرم‌افزارMATLAB در حل مسایل کنترل، سال 1380.

4.      بررسی سیستم‌های قدرت، سال 1380.

5.      اندازه‌گیری الکتریکی، سال 1366.

6.      آزمایشگاه اندازه‌گیری، سال 1355.

7.      اصول کنترل مدرن (جلد 2)، سال 1385 که ویرایش جدید آن با 70 صفحه اضافه شده در سال 1386 به چاپ رسیده است، در سال‌هاي 1387، 1388، 1389، 1390و 1391 نيز يازده بار تجديد چاپ شده است.

  

 کتاب‌ها:

1.    تألیفیک جلد کتاب تحت عنوان کاربرد MATLABدر علوم مهندسی، از انتشارات مؤسسه انتشاراتی یاوریان،زمستان 1383، چاپ دوم سال 1386،‌ چاپ سوم سال 1387،  چاپ چهارم سال 1389 و چاپ پنجم 1391.

2.        تأليف كتاب بهينه‌سازي با الگوريتم‌هاي هوشمند به همراه مثال و كدنويسي در نرم‌افزار مطلب، سال 1391.

3.        تأليف فصل 7 كتاب انگليسيPOWER QUALITY، سال 1391.

4.        تأليف فصل 5 كتاب انگليسيAN UPDATE ON POWER QUALITY، سال 1392.

5.        تأليف فصل 6 كتاب انگليسيAN UPDATE ON POWER QUALITY، سال 1392.

6.    ترجمه دو جلد کتاب تحت عنوان بررسی سیستم‌های قدرت، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران،سال 1380. تجديد چاپ شده در سال‌هاي 1381، 1382، 1383 و 1384. چاپ پنجم اين كتاب دوجلدي در سال 1385 با ويرايش جديد و براساس چاپ جديد كتاب اصلي انتشار يافته و در سال 1391 چاپ چهاردهم جلد 1 در حال انجام است و چاپ دوازدهم جلد دوم در سال 1390 انجام شده است.

7.        ترجمه دو جلد کتاب دینامیک سیستم‌های قدرت، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1383.

8.        ترجمهكتاب كنترل مقاوم در سيستم‌هاي قدرت الكتريكي، سال 1390.

9.        ترجمهكتاب ريز شبكه‌ها و شبكه‌هاي توزيع فعال، سال 1390.

10.    ترجمهكتاب تركيب منابع انرژي پاك و تجديدپذير در سيستم‌هاي قدرت، سال 1391.

11.    ترجمهكتاب بهره‌برداري و كنترل سيستم‌هاي قدرت، سال 1392.

12.ترجمهكتاب كيفيت توان الكتريكي، سال 1392.

13.ترجمهكتاب تجريه و تحليل مسايل سيستم‌هاي قدرت، سال 1392.

14.ترجمه كتاب ويرايش جديدي از بررسي سيستم‌هاي قدرت، سال 1392.

 

 

پست الكترونيكي:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

شما اینجا هستید: Home نام آوران حيدرعلی شايانفر