دوشنبه, 11 فروردين 1399

نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

جواد محمدی خمک

نام : جواد
نام خانوادگی : محمّدی خمک ( منصوب به خمک میانکنگی )
تولّد : 1324 ( در شناسنامه 1325 )
محل تولّد : شهر زابل
تحصیلات : فارغ التّحصیل سال تحصیلی 1348 – 1349 دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع لیسا نس در رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی.
اشتغال : تهیّه کنندۀ بازنشستۀ صدا وسیما
از جملۀ آثار:
1 -  ماتیکان سیستان ( سیستان شناسی ) چاپ واژیران مشهد ، سال 1378 – 524 صفحه.
2 – واژه نامۀ سکزی ( فرهنگ لغات سیستانی ) ، سروش ، تهران ، سال 1379 ، 519 صفحه .
3 – واژه نامۀ سکزی( فرهنگ لغات سیستانی)، چاپ دوم، ویراست نخست.550صفحه.سروش.تهران.1390.
4 - ویرایش «مروری برتاریخ زمان» اثر استفان هاوکینگز، ترجمۀ مهندس رضاتفقّدی.دانشوران توس 1385.
5 -  ویرایش «نقش آموزشی کتابداران دانشگاهی برای آینده» اثر الیس هریس بار. مترجم فریدۀ رفیعی مقدّم. دبیزش1385.
6 – «سیستان ورویداد نوزدۀ بهمن 1330». ناشر مؤلّف. انتشارات رشد.چاپ نخست1392. صفحه712.
7 -  نشر مقالات در «آینده» و«دستاورد»(گاهنامۀ انجمن فارغ التّحصیلان دانشگاه مشهد).

شما اینجا هستید: Home نام آوران جواد محمدی خمک