چهارشنبه, 13 فروردين 1399

نام آوران سیستان به ترتیب حروف الفبا

مهدی آبیلی

نام و نام خانوادگی:مهدی آبیلیمتولد: 3/4/1348در تهران

آدرس : مشهد سه راه فردوسی بیمارستان سوانح طالقانی-     بخش جراحی مغز و اعصاب

-سوابق حرفه ای

-مدیر گروه بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان طالقانی مرکز سوانح مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1389

-راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان(89-1387)

-دوره فلوشیپ جراحی اندوسکوپی ستون فقرات در شهر فرانسه 2008   bordaux

-دوره فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه در مرکز انسیتوی بین المللی              آلمان 2007-2008   hannover  پروفسور سمیعی در

-مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان هاشمی نژاد مشهد 86-1385 

-جراح اعصاب بیمارستان امام علی زابل 84-1383

-تاسیس و راه اندازی درمانگاه حضرت محمد در بلوار مزاری شهر زاهدان و فعالیت بعنوان پزشک عمومی 76-1375

-مقالات چاپ شده

1.Expression of vascular endothelial growth factor receptor2(VEGFR-2), inducible nitric oxide synthase(iNOS),and ki-M1P in skull base chordoma; a series of 145 tumors

Neurosurg rev

DOI 10.1007/S10143-013-0495-5

 

2.Stevens Johnson syndrome –an adverse drug reaction occurred after uncomplicated removal of an intracerebral cavernous hemangioma.

A

J neurol sug a cent eur neurosurg.2013 jan 14.[epub ahead of print]

Department of neuosugery, university medical center Gottingen , Georg-august-university ,Gottingen, Germany 

khavan-sigai R -, rohde V ,  abili M.

3.Treatment outcomes of 130 patients underwent an endoscopic discectomy

Mehdi abili , behzad naruie, reza Akhavan Sigari

Journal of trauma and violences.

4.Tension pnumoncephalus due to osteoid osteoma of frontal sinus.

.The Iranian Journal of OtorhinolaryngologyVol,19.No,47.Spring-2007

 

 

- سخنرانیها و مقالات پذیرفته شدهدر کنگره ها.

1-سخنرانی با عنوان بررسی نتایج عمل جراحی دیسک با روش آندوسکوپی در 130 بیمار

کنگره میان دورهای جراحان اعصاب کرمانشاه پاییز 91

2-سخنرانی با عنوان مروری بر جراحی کم تهاجمی دیسک کنگره بین المللی جراحی کم تهاجمی مشهد تابستان 1391

3-سخنرانی با عنوان جراحی یک مرحله ای نصب پروتز و پیچ پدیکوله از خلف کنگره میان دوره ای جامعه جراحان اعصاب ایران پاییز 1390

4-سخنرانی با عنوان بررسی نتایج جراحی اندوسکوپیک دیسک در 20 بیمار . کنگره بین المللی جراحیهای کم تهاجمی .1388در جزیره کیش

5-ارایه مقاله به صورت پوستر در German Association Congress Of Neurosurgeon 2013 با عنوان Single stage corpectomy.در آلمان

فعالییتهای خاص

1.انجام جراحی اندوسکوپیک ستون فقرات برای اولین بار در کشور در سال در دانشگاه 1387

2-انجام اولین جراحی تک مرحلهای نصب پروتز مه و پیچ پدیکولار از خلف در دانشگاه مشهد

 

 

شما اینجا هستید: Home نام آوران مهدی آبیلی