چهارشنبه, 13 فروردين 1399

بازی کودی یا کبدی/عبدالرضا گلشاهی

 

عبدالرضا گلشاهی

بسمه تعالی

 

بازی ، واحه شعف  در کویر خشک زندگی است .   

                                                                                                                 اویگن فینک

پژوهشگران معتقدند که علاقه انسان به بازی ،ارتباطی تنگاتنگ با کنجکاویهای او در کشف و شناخت خود و محیط پیرامونش دارد انگیزه های بازی هرچه میخواهد باشد .موشکافی در علت ها ،ریشه ها و انگیزه های مردم برای رو آوردن به بازی همین بس که بادیگران بودن ،آنها را شانه به شانه خود حس کردن ،با آنها به رقابت برخواستن و توانائیهای خود را محک زدن ،میتواند از انگیزه های اجتماعی قوی انسان برای بازی و ورزش باشد .

چنین بنظر میرسد که همه انسانها دوست دارند در کنار فعالیتهای معیشتی و موظف خود به فعالیتهائی بپردازند که ریشه در خواستها و تمایلات آنها داشته باشد بی آنکه ناگزیر باشند خود را گرفتار نتیجه بدست آمده از آن بدانند.

همین نیاز عمومی و همگانی است که گستره بازیهای قومی و محلی ،بومی و ملی را پیش روی ما میگشاید .این بازیها همانند قصه ها و افسانه ها ،متلها و ترانه ها و آداب و رسوم و اعتقادات رایج در میان مردم ، نشانه هائی از حیات فرهنگی جامعه به شمار می آیند و گستردگی و گوناگونی آنها نشانگر ژرفا و غنای فرهنگی جوامع تلقی میشود .

در سرزمین پهناور و کهنسال سیستان و بلوچستان و بالطبع منطقه دیرینه پای سیستان با وجود شرایط آب و هوائی وجغرافیایی خاص این منطقه ،بازیها و سرگرمیها ی رایج در میان مردم از تنوع و گسترگی برخوردار است.

آنچه که امروزه از این آداب و سنن بدلیل بی بهره بودن انسانهای عادی از نعمت نوشتن و ثبت و ضبظ این وقایع و رسوم در دسترس میباشد  همان است که در معدود کتب تاریخی و حکایت سینه به سینه روایت شدن این سنن بعنوان منابع آثار بجا مانده از نیاکان این مرز پر گهر نقل شده و به چشم میخورد.

اگرچه اخیرا تلاشهای زیادی از سوی پژوهشگران عرصه ورزش استان سیستان و بلوچستان جهت معرفی و بازشناساندن این بازیها صورت گرفته و چندین کتاب به رشته تحریر درآمده اما ضرورت یک کار جامع و کامل با حمایت مالی مناسب جهت به تصویر کشیدن این همه یادگار کهن بیش از پیش احساس میشود .

در این مجال بدست آمده که سپاسم را متوجه مدیریت سایت وزین  sisto.ir خواهد نمود تلاش خواهم کرد فعالیتهای محوری بومی و محلی خاص منطقه سیستان را که در قالب بازی و سرگرمی و نیز مسابقه و نمایش برگزار میشده در معرض نگاه پرسشگرانه شما ارجمندان قرار دهم تا شاید کمکی هرچند کوچک به احیای بخشی از فرهنگ این سرزمین که همه به  آن مدیونیم تلقی شود .

 

عبدالرضا گلشاهی

کارشناس ورزش

شما اینجا هستید: Home ورزش