شنبه, 16 آذر 1398

آزادی مرزبانان، یک تجربه ی موفق

اگرچه ناامنی هایی که در استان سیستان و بلوچستان به وجود می آید به نسبت استان های دیگر چندان چشمگیر نیست و ضریب امنیت استان در میانه ی بالای استان های کشور قرار دارد اما به دلیل شرایط ویژه ی استان و تبلیغات نامناسب و بزرگنمایی هایی که توسط نهادهای خودی و بیگانه صورت می گیرد امنیت دغدغه ی همیشگی استان ما بوده است.

متاسفانه در طی سی و پنج سال گذشته راهبرد برخورد با مباحث امنیتی راهبردی واحدی نبوده است.از سویی هریک از نهادهای ذی مدخل در بحث امنیت راه خود را رفته اند و حتی در مقوله ی پراهمیت و ملی همچون امنیت گاه با یکدیگر رقابت هم کرده اند و از سوی دیگر فرماندهان و مدیران شاغل در استان و موثردر حوزه ی امنیت بوده اند که راهبردها و راهکارها را رقم زده اند، لذا در هر دوره ای سیاست امنیت استان سمت و سویی خاص یافته است.

مسئله ی ربوده شدن پنج مرزبان چالشی بود که مدیریت جدید استان را در دولت جدید تدبیر و امید درگیر خود نمود.

نحوه ی برخورد با این چالش می توانست دو نکته یعنی رویکرد مدیریت جدید کشور و استان به مسئله ی امنیت و دوم کارآمدی آن را روشن نماید.برای اولین بار بود که ساختار دیپلماسی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، مرزبانی و استانداری در کنار یکدیگر و بدون موازی کاری وارد مسئله شدند و مدیریت کارهم به طور کامل در اختیار استاندار و معاونت امنیتی انتظامی استاندار بود و از سوی دیگر بدون هیچگونه پرده پوشی مدیریت استان از توان و ظرفیت گروه های مرجع محلی همچون علما و معتمدان طوایف استفاده نمود.

خوشبختانه یک بار دیگر ثابت شد که ظرفیت های موجود در استان چناچه مورد اعتماد و استفاده قرار گیرد از کارایی و دانایی بسیار برخوردار است.

این موفقیت را به جناب هاشمی و جناب میرشکاری تبریک می گوییم و از علما و سران طوایف هم صمیمانه سپاسگزاریم.

امید که این همکاری موفق الگویی برای همکاری های موثرتر برای توسعه ی استان باشد.

 

والسلام

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home یادداشت آزادی مرزبانان، یک تجربه ی موفق