چهارشنبه, 09 بهمن 1398

جهان نگریهای نجومی کهن ایرانیان‎/دکتر محمدتقی طباطبایی

درود بر فرهیختگان این سرزمین ورجاوند.

ایرانیان از هزاران سال قبل با کرویت زمین آشنا بوده و با دقت بسیار مسیر حرکت خورشید را رصد کرده اند.
آریائیان زمین را به هفت کشور یا قاره تقسیم کرده بودند, در مرکز آن خونیرس- ایرانویچ - یا سرزمین مادری آنان بوده است که با مشخصات ثبت شده مطابق با قطب شمال است.
این کشورها شامل:

 1 - کشور ارزه در شرق دور است و شامل استرالیا, ژاپن و چین است.

 2 - سپس کشورهای فرددفش و ویددفش بوده که منطبق بر خراسان, سیستان, پارس و قسمتی از عربستان است.
.3-کشور سوه که مغرب بوده و منطبق بر اروپا و آفریقا است
.4-کشورهای وروبرشن و وروجرشن که شامل آمریکای شمالی و جنوبی است
ایرانیان چون در هزاره های دور قائل به کرویت زمین بوده اند به جهات شش گانه معتقد بوده اند, که شامل: خورآسا (خاوران) که شرق است.
خوربران یا باختران که غرب است.

میخگاه که جایگاه ستاره قطبی و همان قطب شمال است

سدویس که همان جنوب و جایگاه قطب جنوب است.

 نیمروز که همان نصف النهار اول است که قطب شمال را به جنوب وصل کرده و از سیستان و خراسان میگذرد. اپاختر روبروی سیستان و در قاره آمریکا ست و نصف النهار دوم نامیده میشده است.
در فرصتی دیگر مسیر حرکت خورشید به باور آریائیان قدیم توضیح داده میشود..
منبع:

 

1 - بندهش, کتاب عقیدتی رزتشتیان
 
2-جغرافیای کهن و سرزمین های گمشده, نوشته فرشاد فرشید 

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home یادداشت جهان نگریهای نجومی کهن ایرانیان‎/دکتر محمدتقی طباطبایی