دوشنبه, 11 فروردين 1399

مجمع توسعه سیستان نهادی مردمی

 

بنام خداوندی که تعامل واعتماد را به بندگانش ارزانی داشت

مجمع توسعه سرمایه های اجتماعی سیستان   (مجمع توسعه سیستان)با توجه به اینکه این یک حرکت نوپا در منطقه ماست است لازم است که یک سری نکات پیرامون حرکتهای مدنی عنوان گردد تا ذهنیت روشنی از وظایف ومحدوده عمل این نهادها ترسیم گردد دراین یادداشت سعی میگردد بصورت خلاصه ومفید این مورد مطرح گردد

نهاد مردمی یا همان ngo  نهادی است که توسط افراد حقیقی با هدف متشکل کردن نیروهای فکری ونخبه جامعه درچارچوب قانون موضوعه کشور شکل میگیرد .وهیچ گونه وابستگی به نهادهای قدرت نداشته وهیچ بودجه ای دریافت نمی کند  .غیر انتفاعی است وتنها جهت نیازهای اولیه خود اقدام به جمع اوری حمایت خواهد نمود . سازمانهای مردم نهاد براساس فرهنگ ونیازهای جامعه مدنی هرمنطقه شکل میگیرندبا توجه به سابقه کم اینگونه نهادها اکثر قریب به اتفاق مردم با این نهاد ها فقط از لحاظ نام آشنائی داشته و از انگیزه وشیوه تاسیس این تشکل ها  اطلاع چندانی ندارند .لذا باید گفت  سازمانهای مردم نهاد شخصیتهای حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی هستند که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانون و اساسنامه مدون،و رعایت قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کنند بدین معنی که تأسیس آنها بر اساس تصمیم دولتی نبوده ولذا  در چارچوب بودجه عمومی انجام نمی گیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها می باشند،ودلیلی که میتوانند برسیستم دولتی تاثیر گذار باشند همان استقلال انهاست سازمانهای مردم نهاد بنابر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری، محیطی، انگیزش ، خصوصیت ها و آرمانهای مشترک افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص تأسیس و اداره می شوند . آنچه درفرهنگ وپس زمینه فکری درجامعه ما ایجاد گردیده باعث شده است که انتظارات ما وفهم ما از سازمانها آن چیزی نباشد که برای اینگونه تشکل ها تعریف شده است متاسفانه اولین انتظاری که پس از شنیدن نام اینگونه مراکز به ذهن ما خطور میکند دیدن تاثیرات آنی وقابل لمس  میباشد درصورتی که از ویژگی های اقدامات فرهنگی زمان بر بودن وایجاد تعغیرات ساختاری در باورها ورفتارهای جامعه میباشد و ایجاد فشار بر دولت ومراجع قدرت برای آنکه خودرا با انتظارات وتفکر غالب درجامعه تطبیق دهندوازسوی دیگر نیز سعی در اصلاح وارتقائ خواسته های جامعه دارند چرا که هرچه سطح انتظارات منطقی تر وعلمی تر وقابل اجرا تر باشد شانس گرفتن امتیاز از دولتها بیشتر است  و برای نیل به این مهم وایجاد زمینه پیشرفت یک جامعه درابتدا باید مطالبات جامعه را اصلاح کرد باید تعریفی  روشن منطقی وقابل اجرا برای  این مطالبات ارائه نموده وآن رادر جامعه بصورت  نهادینه در اورد درواقع نقش سازمانهای مردمی ایجاد ساختارهای مطالبه گر دربدنه جامعه است ارتقائ دانش مدنی ومطالبه گری وکشف استعدادها. منسجم نمودن نخبگان ونیروهای فکری جامعه پیرامونی برای ترسیم یک خط سیر که منتهی به پیشرفت جامعه گردد. ومجاب کردن ارباب قدرت برای طی این مسیر هدف غایی این سازمانها می باشد وقطعا برای رسیدن به این هدف اول نیاز به زمان است وبسیج نیروهای فکری ونخبگان جامعه واستفاده از ظرفیت دانش آنان وهمچنین استفاده  ازنفوذ آنها در مراجع تصمیم گیری وزمانی که از یک نهاد مدنی انتظارانجام کارهای سخت افزاری وقابل لمس وجود داشته باشد قطعا ما مفهوم وتعریف سازمانهای مدنی ومردمی را درک نکرده ایم زیرا  دریک سازمان مردم نهاد تمرکز بر تعغیرات مثبت فرهنگی وایجاد بسترهای جدید  اجتماعی می باشد تا جامعه هدف بتواند ضمن حفظ ساختارهای فرهنگی وملی زمینه پیشرفت را با بهره گیری از پتانسیل نخبگان علمی نیروهای تاثیر گزار اجتماعی همچون هنرمندان.اصحاب رسانه وهمه ابزارهای موجودایجاد نموده و همچنین درغالب برنامه های نرم افزاری به دولت ومقامات محلی برای براورده کردن نیازهای اولویت بندی شده منطقه کمک وزمینه رشد جامعه را فراهم نماید پس داشتن انتظاراتی همچون جاده سازی واقدامات عمرانی ویا هر عمل فیزیکی ازیک نهاد مردمی مبتنی بر تفکر جای تامل دارد  ودرنظر داشته باشیم زمانی یک نهاد مدنی موفق خواهد بود که متشکل از تفکرات وایده های متفاوت وشخصیتهای گوناگون واز طبقات مختلف جامعه باشد اما با یک هدف مشترک

مهندس فریبرز فیروزی جهانتیغ              

 

 

 

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home یادداشت مجمع توسعه سیستان نهادی مردمی