جمعه, 22 آذر 1398

معرفی تبعید در آفتاب به قلم علی فیروزکوهی

 

معرفی تبعید در آفتاب به قلم علی فیروزکوهی

تبعید در آفتاب نام یکی از مجموعه شعرهای اجتماعی نام آور فرهیخته دکتر عباس باقری ست که به منطقه سیستان نگاهی از سر تعهد و مسئولیت پذیری دارد. وی برآن است تا سیستان را آنگونه که در متن جهان معاصر حضور دارد به تماشا بگذارد نه آنگونه که پیشینیان معاصر به آن نگریسته اند و امروزیان با تعصب از تمدن و فرهنگ آن سخن میگویند . حقیقت این است درگذشته های دور و نه چندان نزدیک سیستان آینه تمام نمای فرهنگ و تمدن  تاریخ بشری بوده است. اما امروز چه چیزی از آن جز فقر و محرومیت و مهاجرت مردم صبورآن باقی مانده است. اگر به واقعیت هایی که در این کتاب بدان اشاره شده توجه کنیم به نظر می رسد برای سیستان منزوی شده امروز بهتر میتوان راه حل و نجات اتخاذ کرد.

بهتر است " تبعید در آفتاب" را بخوانیم و همگام با نویسنده مروری بر سالهای قبل از انقلاب در سیستان داشته باشیم تا دریابیم عباس باقری در آن  سالها چگونه به مردم خود نگریسته است.

آنک

پرنده، آب را

تا رویش گیاه، زمزمه کرد.

در کوچه های ده

لحن پرنده را

باریدند

مردان بی حنجره

آنگاه ، در پشت هرچیز

اندوه را به "چله" نشستند

 

تا بهار.                 مهر1354

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home یادداشت معرفی تبعید در آفتاب به قلم علی فیروزکوهی