دوشنبه, 11 فروردين 1399

پایگاه اجتماعی، موقعیت اداری

پایگاه اجتماعی، موقعیت اداری

دکتر محمدتقی رخشانی

این نکته بارها در گفتارها و نوشتارهای مختلف با ادبیات مختلف آمده است که همیشه افرادی هستند که به صندلی ها و سمت ها اعتبار می دهند و بر عکس افرادی هستند که با صندلی و سمت اعتبار کسب می کنند و اعتبارشان تا وقتی است که آن تک برگ ابلاغ را دارند و بر روی صندلی ریاست نشسته اند.

بر عکس کسانی هم هستند که اعتبار اجتماعی و نفوذ کلام و پیامشان هیچ نسبتی با سمت و ابلاغشان ندارد، این افراد به نفس خود از جایگاه و پایگاه اجتماعی برخوردارند.

نکته جالب توجه این است افرادی که دارای موقعیت اداری هستند گاه دچار توهم می شوند و خیال می کنند که دولا راست شدن های برخی افراد و نشست و برخاست های آنان و حتی تعظیم و تکریم ها و تملق ها متعلق به خود آنان است شاید برخی از این افراد به تصورشان هم نیاید که همه ی این احترام ها و کرنش ها به سمت آنهاست نه شخصیت آنها. مدیری را می شناسیم که در دوره ی مدیریت خود از اِهن و تُلپ بسیاری برخوردار بود روزی که مراسم تودیع ایشان انجام شد و ایشان برای بدرقه ی میهمان آمده از تهران به فرودگاه رفته بود، وقتی پرواز انجام شد ایشان متوجه گشت که راننده ی اداره برای برگرداندن ایشان نایستاده و گفته است من راننده ی مدیرکل هستم نه راننده ی ایشان و این مدیرکل سابق مجبور شده بود با تاکسی به منزل برگردد. این مثال نمونه ی بسیار خوبی است از جایگاه و موقعیت اداری که البته می توان نمونه های بسیاری برای آن شاهد مثال آورد، فردی که سابقه ی استانداری در این استان را داشت با توهم داشتن پایگاه اجتماعی و همان حضور کارکنان ادارات و برخی مردم که در دوره ی مدیریت ایشان دور و برشان جمع می شدند برای سخنرانی به استان آمد اما در جلسه ی سخنرانی با خود ایشان تنها سی و پنج نفر حضور داشتند.

برخی از این مدیران که بومی هستند و از پایگاه اجتماعی فردی برخوردار نیستند با مشکلات بیشتری مواجه می شوند چرا که متوقع هستند پس از برکناری هم در مجالس آنها را بر صدر بنشانند و چون با بی اعتنایی مواجه می شوند به شدت سرخورده می شوند و گاه گرفتار افسردگی می شوند. در حالیکه افراد و شخصیت هایی که به نفس خود از پایگاه و حرمت اجتماعی برخوردارند خیلی نگران این نفرین ها و آفرین ها نیستند آنان جایگاه خود را دارند و کسی نمی تواند از قدر و منزلت آنها نزد افکار عمومی بکاهد. اینان در مناسبات اجتماعی تعیین کننده هستند و در حل معضلات و مشکلات مردم موفق ترند.

 

تلاش کنیم ضمن حفظ حرمت آنانی که موقعیت اداری دارند به تقویت و معرفی شخصیت هایی بپردازیم که دارای پایگاه و جایگاه اجتماعی شخصی هستند.

اضافه کردن نظر


شما اینجا هستید: Home یادداشت پایگاه اجتماعی، موقعیت اداری