دوشنبه, 22 مهر 1398

برای شهاب که آسمانی شد/ساناز شهنوازی

شیشه/مینا آقازاده

مینا آقازاده

تکان بخور/ساناز شهنوازی

جالیز/محمودرضا آرمین

 

 

«گــز»/معصومه سراجی

شما اینجا هستید: Home شعر