займ на карту срочно
کد خبر: 41323 | سرویس: جدول
تاریخ انتشار: 10 سپتامبر 2021 | ساعت » 7:54

طراحی این جدول برای علاقمندان به حل جدول صورت گرفته وامیدوارم که موردپسندتون باشه.

جدول کلاسیک حل کنید

افقی:

۱- شهری درکنارتالاب بین المللی هامون- خواب خوش- سعی وتلاش۲- آرامش وقرار- ماه سرد- عضوی دربدن- جواب مثبت۳- پنهان داشتن امری یاچیزی- ازمراحل مختلف کشاورزی- تاریک نیست۴- جنس بظاهرقوی- ماه کامل- فرزندزاده- از مزه ها۵- صورت غذا- خیابانی درزاهدان- شفابخش مریضان۶- واحدمسابقه بوکس- نویسنده شوخ طبع انگلیسی- حالتی در دریا- بعضی ازتعجب درمی آورند۷- تنها-ازشاعران قرن هفتم ایران – ضمیرغایب- الفبای موسیقی۸- مطیع وسربه راه- پایان یافتن۹- عنصرشیمیایی- مروارید- ازگلهای خوشبو- دریای عرب۱۰- تیرکشتی- علامت جمع درفارسی-بدبوی پرخاصیت- غریبه نیست۱۱- دستکاری کردن عکس- پنهان- ای دل۱۲- صدمترمربع- یاران پیامبر(ص)راگویند- لوکس وفانتزی- صنم۱۳- زوج وزوجه- باقیمانده- قطار۱۴- کلمه پرسشی- ناپخته- مخفف اگر- پایه وبنیان۱۵- بشقاب بزرگ- ازشهرهای غربی استان- خودش دلیل خودش است.

عمودی:

۱-ازفاتحان جهان – قلعه ای تاریخی درشهرخاش۲- طبیب وپزشک- گوشت ترکی- حکیم- ضمیر انگلیسی۳- روز عرب- ازفرشتگان شب اول قبر- می دهند تارسواکنند- سگ مریض ۴- دوسوم متر- زندان- ضربه ای درفوتبال- غذای شب۵- سبزی تنبل- ازترکیبات شیمیایی- باطل کردن۶- درخت اعدام- از ورزش های آبی- برگشتن ازتصمیم۷- زخم صورت- قضاوت کردن- جواب سربالا- ضمیرخودخواه۸- تنومند وقوی جثه- دربندبودن۹- عدداول- پایتخت ریشه- سوره ای درقرآن- افسر،دیهیم۱۰- جاده ای تجارتی که درگذشته ازسیستان می گذشته- خرما- ملعون تاریخ۱۱- نزدیک نیست- ازتوابع ایرانشهر- خون بها۱۲- عسل،انگبین- تعجب خانمها- وسیله ای برای بیختن آرد- رایگان۱۳- دریاچه حمام- پشت پای آن رابرای مسافرمی پزند- رنگی برای چشم- کشوری درقاره آسیا۱۴- بدی- سنگین- شش کیلوی زابل- جوان۱۵- چشم مصنوعی ازآثارکشف شده دراین مکان است- دوری کردن.

طراح: ناصرپودینه

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

جدیدترین اخبار