займ на карту срочно
کد خبر: 40637 | سرویس: جدول
تاریخ انتشار: 22 ژوئن 2021 | ساعت » 22:21

حل جدول میتواند دربیشتر زمینه های زندگی واجتماعی به شماکمک میکند

حل جدول میتواند دربیشتر زمینه های زندگی واجتماعی به شماکمک میکندتافعالیت مغز راتداوم بخشد واهل فن براین باورند دردوران پیری حل جدول وسرگرمی های دیگر درمانگر آلزایمر می باشد واتزسوی دیگر جدول سرگرمی بسیارمفید برای پرکردن اوقات شما وفرزندانتان باشد بنابراینسعی شود کودکان راازهمان سنین پایین باحل جدول آشنا کنید وآنهاراترغیب نمایید/ناصرپودینه

 

شرح جدول اطلاعات عمومی

افقی :

۱- مظهرتجلی وتصمیم گیری ملت است- آزمایش چیزی به منظوربررسی کارایی یا تناسب آن۲- خاطر نشان کردن- خودروی کاروانی- خانه ساحلی ۳- خوردنی حرام- ماهی کنسروی- دارای سوراخ های متعدداست- خالص۴- گلابی- دریاچه ای درحمام- کلمه تنبیه- حرف نداری۵- کمیاب ونادر- کشورهندسه- شهر قله ای استان ۶- شعله آتش راگویند- علامت ونشان – نیروها- محصول استراتژیک جنوب استان ۷- گربه عرب- با غلامان ازآثارباستانی وتاریخی دوره هخامنشی شمال استان است- کنده کاری – حرف انتخاب۸- تالاب خشکیده استان که این روزها نفس های آخر رامی کشد۹- مخفف ازاو- مقابل ماده – کشور باستانی اروپایی – ماه سرد۱۰- اقیانوس بهم ریخته- ازگلها- با لرزهمراه است – پیر وسالخورده ۱۱- غذای مخصوص بلوچی – زمستان – نوعی پارچه ابریشمی دست بافت۱۲- نیلوفر- پدرخوانده- گروهی از مردم – ریشه کن کردن آن از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب است۱۳- ترش رویی – توانمندی آنهادرعرصه های گوناگون اجتماعی می تواندسازنده وکارآمد باشد- دوسوم متر- مارکی برنوعی ماشین خارجی۱۴- ایستاده وپابرجا- هواپیمای عجول- جادویی۱۵- ازمشکلات مهم جامعه امروزی که دولت جدیدباید به حل آن بپردازد- هنر دست زنان بلوچ.

عمودی :

۱- شهرقلعه ناصری – ازقضا۲- متباین- دوشهر مهم استان سیستان وبلوچستان ۳- جمع تدبیر-فریادشادی- مرده و جسد۴- هنوز خاک نشده- حرف تعجب- مادر لر- ماهی درسال- پیشوای مذهبی زرتشتیان ۵– ماه خارج شده – روحانی دین هندو- امیدواریم این مشکل که همیشه مردم استان را رنج می دهدبه دست مسئولین هرچه زودتر حل شود۶- نوعی اسلحه – قضاوت کردن – جنس وکالای نامرغوب راگویند۷- حرف ندا- سفیدترکی – نان ازوسط گاززده شده- غذای ساده که انواع مختلف دارد- ازعلامات جمع درفارسی ۸– آزادتجاری آن درشمال استان تا پایان امسال شروع به کارخواهدکرد۹- خوب بلوچی- بعضی هاآن رامایه ترقی دانسته اند- ضمیرانگلیسی- مادرعرب- سمت وجهت ۱۰ – از ترشی های معروف شهرستان سرباز- آفرین گفتن- ازآنطرف  به معنی عذاب ومشقت است ۱۱- اصطلاحی درسینما- به رشته تحریردرآوردن- قطار۱۲- ضمیرداخل- فخروتکبر- اشاره به دور- کلمه تنفر- آدم بدون پا۱۳- وقت وهنگام – علامت صفت عالی- اولی تبهکارو دومی روییدنی بدن است(دوکلمه)۱۴- ایالتی درآمریکا- وسیله وبهانه۱۵- روشندل- هنری که زینت دهنده لباس زنان بلوچ است.

طراح : ناصرپودینه

 

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

جدیدترین اخبار